I. Kapcsolat, Szervezet, Vezetők

1. Elérhetőségi adatok
 • Hivatalos név: Gárdonyi Géza Színház
 • Székhely: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 4.
 • Postacím: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 4.
 • Telefonszám: +36 36 510 700
 • Központi elektronikus levélcím: titkarsag@gardonyiszinhaz.hu,
 • Honlapcím: www.gardonyiszinhaz.hu
2. Szervezeti struktúra

Szervezeti ábra

3. A szerv vezetői
Név Beosztás Telefonszám
Blaskó Balázs igazgató +36 36 510 701
Farkas Éva igazgatási és produkciós koordinátor +36 36 510 703
Topolánszky Tamás tánctagozat vezető, balettmester +36 36 510 700
II. A felügyelt költségvetési szervek

Nincsenek a Gárdonyi Géza Színház által felügyelt költségvetési szervek.

III. Gazdálkodó szervezetek

Nincsenek az EKVI által felügyelt gazdálkodó szervezetek.

IV. Közalapítványok

Gárdonyi Géza Színházért Alapítvány

V. Lapok

Nincsenek a Gárdonyi Géza Színház által felügyelt lapok.

VI. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
 • Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
 • Telefon: +36 36 523-700
 • Elektronikus levélcím: egpolgh@ph.eger.hu
 • Honlapcím: www.eger.hu
1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

Alaptevékenységet meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
 • 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére,
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • 368/2011. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
 • 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,
 • 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről,
 • 2008.évi XCIX. törvény az előadóművészetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól,
 • 428/2016. (XII.15.) Korm. rendelet az előadóm-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól,
 • más hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Gárdonyi Géza Színháznak nincsenek hatósági jogkörei.

3. Közszolgáltatások
 • Előadó-művészeti tevékenység
 • Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 • Színházak tevékenysége
 • Művészeti tevékenység
 • Vállalkozási tevékenység felső határa 10%
 • Az Alapító Okiratban foglaltak szerint.
4. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@gardonyiszinhaz.hu

5. Nyilvános kiadványok

A Gárdonyi Géza Színháznak nincsenek nyilvános kiadványai.

6. Döntéshozatal, ülések

A Gárdonyi Géza Színháznak nincsenek döntéshozatali ülései.

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Gárdonyi Géza Színháznak nincsenek testületi szervei.

8. Pályázatok
 • Társadalmi Megújulás Operatív Program (T.Á.M.O.P.)-3.2.13.-12/1
 • Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért (E.F.O.P.)-3.3.2-16
9. Hirdetmények

A Gárdonyi Géza Színház hirdetményei:

 • Évadhirdető
 • Havi műsorhirdető
10. Közérdekű adatok igénylése
11. Közzétételi listák

A Gárdonyi Géza Színházra nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista.

I. A működés törvényessége, ellenőrzések

1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
2. A működés eredményessége, teljesítmény

II. Költségvetések, beszámolók

1. Éves költségvetések
2. Költségvetés végrehajtása, beszámolók

III. Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések

1. A foglalkoztatottak
2. Támogatások

A Gárdonyi Géza Színház nem nyújt a költségvetéséből az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

3. Szerződések
4. Koncessziók

A Gárdonyi Géza Színháznak nincsenek a koncessziós törvény szerinti nyilvános adatai.

5. Egyéb kifizetések

A Gárdonyi Géza Színháznak nincsenek a nem alapfeladataira fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetései.

6. Az Európai Unió által támogatott fejlesztések

A Gárdonyi Géza Színháznak nincsenek az Európai Unió által támogatott fejlesztései.

7. Közbeszerzések

A Gárdonyi Géza Színháznak nincsenek közbeszerzései.