Témanap keretén belül az óvodás korosztálynál főleg szerepjátékokon, bábjátékokon, meséken keresztül próbálunk segítséget nyújtani a gyerekeknek abban, hogy mozogjanak felszabadultabban és biztonságosabban sajátos világunkban. A mindennapi életben felbukkanó kis feszültségforrásokat próbáljuk feloldani és megmutatni nekik, hogyan tudják a tanultakat a hétköznapokban is alkalmazni. Ebben a korban fontos a játék közösségi élménye. A projekthez kapcsolódó előadások, foglalkozások a magyar népmesék gyökereiből erednek, történeteik, szereplőik, szófordulataik ismerősek a gyerekeknek, közel állnak hozzájuk, szívesen látják a népi humorban bővelkedő feldolgozásokat. A népmesék feldolgozásánál a legfőbb motiváló tényező az egyéni kulturális értéket megóvása, és annak bemutatása, hogy rendelkezünk olyan ránk hagyományozott népi kultúrából származó irodalmi anyagokkal, ami a mai kor gyermekgenerációjának is maradandó élményt nyújthat, továbbá a közösen énekelt népdalok kíséretében bemutatásra kerülnek feledésbe merült népi szokások, ahol a gyermekek aktív résztvevőként ismerkedhetnek meg a régi hagyományokkal. Tehetséggondozás és fejlesztés céljából az általános iskolai korosztály számára művészeti tábort szervezünk, melynek célja, hogy a gyermekek testközelből megismerkedhessenek a különböző művészeti ágakkal, a színpadi mozgás, beszéd, hangképzés alapjaival. A foglalkozások során célunk az anyanyelvi nevelés, az ehhez szorosan kapcsolódó drámapedagógia, az érzelmi, értelmi szociális készségek és gondolkodási funkciók fejlesztése. Széles eszközrepertoár segítségével, következetesen építjük fel a gyermekekben az érdeklődést a zene és a társművészetek iránt. A foglalkozásokon a gyermekek ritmusérzékét, zenei hallását, zenei emlékezetét, emocionális intelligenciáját, anyanyelvi szókincsét, mozgáskultúráját fejlesztjük. Olyan átfogó képet kapnak a foglalkozások révén a különböző háttérmunkákról, amely segítheti őket a későbbi pályaválasztásban. Hiszen a színházi szakmák külön-külön is felkelthetik a gyermekek érdeklődését, és orientálhatják őket a pályaválasztásban. Műhelymunka keretében megmutatjuk, hogy milyen komplex feladat egy színházi előadás létrehozása a tervezéstől a bemutatóig, a gyártóműhelyek munkája. Bemutatjuk a színházi tárakat, az ott folyó munkát a kellékezéstől az öltöztetésen keresztül a jelmezek varrásáig. Személyes élményeket szerezhetnek a színpadi díszítésről, a fodrásztár munkájából is. Majd saját ötleteik, terveik alapján valósítják meg a projekt fő vonalát adó színpadi előadás jelmezeit, díszleteit, erősítve ezzel önmegvalósítási, önkifejezési képességeiket.

Tehetséggondozó-, fejlesztő foglalkoztatás keretében a 14-18 éves korosztály számára tehetséggondozó programot indítunk. Célunk, hogy a középiskolás fiatalok között megtaláljuk azokat a tehetséges diákokat, akik fogékonyak a művészetek iránt és segítségünkkel gyarapíthatják tudásukat iskolán kívüli programokban való részvételükkel. A tehetséggondozó programban egy olyan színházi előadás létrehozása a cél, amelyben külön-külön vannak jelen a színházhoz köthető művészeti ágak, mégis ezek az ágak homogén előadássá fejlődnek. A projekt célja W. Shakespeare: Rómeó és Júlia című művének színrevitele, dramatizált, zenei és táncbetétekkel ellátott keresztmetszet formájában. A különböző műfajokat elismert szakemberek segítségével dolgozzák fel a kiválasztott diákok.

A résztvevő fiatalok a produkció végeztével nem feltétlenül művészi pálya orientálódnak majd, de bizonyára kultúrára fogékony, azt igénylő és kedvelő empatikus emberekké válnak.